bclose

۱۰ ویژگی یک مدیر بازاریابی موفق چیست ؟

۱۰ ویژگی یک مدیر بازاریابی موفق چیست ؟

۱۰ ویژگی مدیران بازاریابی موفق

این فایل صوتی به ۱۰ ویژگی مدیران بازاریابی موفق مانند :

آینده نگری, احترام به تبلیغات بومی, میان مردم بودن, واسطه گری عالی, همراهی با تکنولوژی, شرطی عمل نکردن, تجزیه و تحلیل داده ها, رهبر بودن, نوآوری, تعهد

این فایل صوتی را دانلود و گوش کنید و در سازمان خود به کار ببرید.

 

دانلود این فایل :

چند ویژگی از مدیران موفق

 

بدون دیدگاه

پاسخ دادن

عضویت رایگان

به ما ملحق شوید و از جدیدترین مطالب آموزشی بازاریابی اینترنتی مطلع شوید.

عضویت رایگان

به ما ملحق شوید و از جدیدترین مطالب آموزشی بازاریابی اینترنتی مطلع شوید.