دسته: دوربین مداربسته

DS-8104/8108/8116/HGHI-SH 0

دفترچه راهنمای فارسی hikvision turbo hd DS-8104-8108-8116HQHI-sh

دفترچه راهنمای فارسی hikvision turbo hd DS-8104-8108-8116HQHI-sh این سری از dvr هایک ویژن در مدلهای ۴ و ۸ و ۱۶ کانال ساخته شده است. پشتیبانی از دوربین های turbo hdو analogو  (دوربین آی پی...

DS-8104/8108/8116/HGHI-SH 0

دفترچه راهنمای فارسی hikvision turbo hd DS-8104-8108-8116HGHI-sh

دفترچه راهنمای فارسی hikvision turbo hd DS-8104-8108-8116HGHI-sh این سری از dvr هایک ویژن در مدلهای ۴ و ۸ و ۱۶ کانال ساخته شده است. پشتیبانی از دوربین های turbo hdو analogو  (دوربین آی پی...

0

دفترچه راهنمای فارسی hikvision turbo hd DS-7304-7308-7316HQHI-sh

دفترچه راهنمای فارسی hikvision turbo hd DS-7304-7308-7316HQHI-sh این سری از dvr هایک ویژن در مدلهای ۴ و ۸ و ۱۶ کانال ساخته شده است. پشتیبانی از دوربین های turbo hdو analogو  (دوربین آی پی...

0

دفترچه راهنمای فارسی hikvision turbo hd DS-7304-7308-7316HGHI-sh

دفترچه راهنمای فارسی hikvision turbo hd DS-7304-7308-7316HGHI-sh این سری از dvr هایک ویژن در مدلهای ۴ و ۸ و ۱۶ کانال ساخته شده است. پشتیبانی از دوربین های turbo hdو analogو  (دوربین آی پی...

0

دفترچه راهنمای فارسی hikvision turbo hd DS-7204-7208-7216HGHI-E2

دفترچه راهنمای فارسی hikvision turbo hd DS-7204-7208-7216HGHI-E2 این سری از dvr هایک ویژن در مدلهای ۴ و ۸ و ۱۶ کانال ساخته شده است. پشتیبانی از دوربین های turbo hdو analogو ip پشتیبانی از...

0

دفترچه راهنمای فارسی hikvision turbo hd DS-7204-7208-7216HGHI-E1

دفترچه راهنمای فارسی hikvision turbo hd DS-7204-7208-7216HGHI-E1 این سری از dvr هایک ویژن در مدلهای ۴ و ۸ و ۱۶ کانال ساخته شده است. پشتیبانی از دوربین های turbo hdو analogو ip پشتیبانی از...