مطالب خواندنی

روشهای افزایش نرخ بازشدن ایمیل

هر استفاده ای از ایمیل در کسب و کار خود می کنید چه در ایمیل مارکتینگ باشد یا ارسال اخبار در خبرنامه حتما برای شما مهم است که ایمیل شما خوانده شود. در این فایل صوتی آموزشی به تشریح اصول اولیه ارسال ایمیل می پردازیم. در قسمت های بعد مطالب Read more...